Stoors.fi

TURNKEY SOLUTIONS FOR INDUSTRY

Planering

Vårt erfarna planeringsteam planerar och designar nya produkter eller om designar existerande produkter i samarbete med kunden.

Vi använder oss av CAD samt 3D program för modellering av produkter och komponenter.