Stoors.fi

TURNKEY SOLUTIONS FOR INDUSTRY

Tillverkning och sammansättning

Vi tillverkar även större helheter och sammansättningar enligt kundernas eller våra ritningar. Både tillverkning och sammansättning görs i vår egen fabrik.

Vi utför även olika slags fältarbeten.